ตรวจยึดไม้แปรรูป พื้นที่ จ.ตรัง
  • 21 มี.ค. 2566
  • 282

วันที่ 18 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนาม ว่ามีการลักลอบทำการแปรรูปไม้ บริเวณป่าชายเลนพื้นที่ ต.ทุ่งกระบือ หมู่ที่ 7 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ประสานกำนัน ต.ทุ่งกระบือ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ทุ่งกระบืออ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับแจ้ง พบไม้แปรรูป เป็นชนิดไม้ตะบูน  ได้ดำเนินการตรวจยึดไม้แปรรูป จำนวน 17 แผ่น/ชิ้น ปริมาตรรวม 2.10 ลบ.ม. คิดค่าภาคหลวง 168 บาท ค่าเสียหายทางด้านป่าไม้ 1,680 บาท และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง มอบเรื่องราวให้นายเสริมศักดิ์ ทองมีเอียด ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง