ตรวจสอบปรากฎการณ์ดินทรายลอยทะเล จ.ชลบุรี
  • 22 มี.ค. 2566
  • 207

วันที่  21 มีนาคม2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รายงานผลการติดตามสถานการณ์ พื้นที่อ่าวดงตาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จากกรณีได้รับแจ้งข่าวว่าเกิด ปรากฏการณ์ดินทรายลอยทะเล จากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบสิ่งแปลกปลอมเหนือผิวน้ำ ซึ่งคาดว่าถูกคลื่นซัดและตกตะกอนแล้ว โดยในพื้นที่ที่เข้าทำการตรวจสอบนั้นเป็นจุดที่กำลังมีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น มีดินทรายที่มีความละเอียดมากกองอยู่บริเวณชายหาด คาดว่าเป็นแหล่งของทรายที่ลอยบนผิวน้ำ  ผลการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่า มีค่าความเค็มอยู่ที่ 33 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิระหว่าง 32.0-32.4 องศาเซลเซียส และออกซิเจนละลายน้ำ 5.79-6.14 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ส่วนคุณภาพดินทรายอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง