ตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ จ.กระบี่
  • 16 มี.ค. 2566
  • 278

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (DNA) ในน้ำทะเลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลในพื้นที่แนวปะการังเกาะกา และแนวหญ้าทะเลเกาะโต๊ะลัง เกาะปู กลุ่มเกาะศรีบอยา จ.กระบี่ ด้วยเทคนิควิธีการ e-DNA เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง