อนุเคราะห์การตรวจสุขภาพเต่าทะเลวัยเจริญพันธุ์ ฐานทัพเรือพังงา
  • 16 มี.ค. 2566
  • 169

วัันที่ 15 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน อนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพเต่าทะเลวัยเจริญพันธุ์ซึ่งจะมีการปล่อยกลับสู่ทะเล และดูแลรักษาสุขภาพลูกเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา จ.พังงา โดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพร่างกายภายนอก และทำการรักษาลูกเต่าทะเลที่มีอาการป่วย รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพลูกเต่าทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง