ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าชายเลน จ.ภูเก็ต
  • 17 มี.ค. 2566
  • 151

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.425 ตะกั่วป่า ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เข้าตรวจสภาพพื้นที่เกิดเหตุตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด บุกรุก ยึดถือครอบครอง ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เกิดเหตุ จำนวน 6 ราย ตามคดีอาญาที่ 433-438/2566 บริเวณซอยโรงโฟม หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสืบค้นรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าบริเวณข้างเคียงไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม