สำรวจแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี
  • 17 มี.ค. 2566
  • 353

วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยทั่วไปแนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก - สมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites) สัตว์ที่พบเด่น เช่น เม่นทะเล ปลาสลิดหินปลาผีเสื้อแปดขีด ขยะที่พบส่วนใหญ่ คือ ขวดเครื่องดื่มและเชือก นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองย้ายปลูกเพื่อศึกษาการปรับตัวของปะการังต่อการเกิดฟอกขาว โดยทำการย้ายปลูกปะการังที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันมาเพื่อเปรียบเทียบระดับการฟอกขาวเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง