ร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์พร้อมลูกพันธุ์ปูม้า ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์
  • 17 มี.ค. 2566
  • 158

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสทล. ประชาชนในพื้นที่บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์พร้อมลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 15 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง