ร่วมเก็บขยะใต้ทะเล จ.ภูเก็ต
  • 18 มี.ค. 2566
  • 290

วันที่ 17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ พื้นที่อ่าวกะตะ ต.กะรน จ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายเรวัตร อารีรอบ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร) และนายกเทศมนตรีตำบลกะรน (เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักดำน้ำอาสาสมัคร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 245 คน สามารถเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 202 กก. ประกอบด้วย ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก สมอเรือ และเศษเครื่องมือประมง นำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดลำเลียงขึ้นฝั่งและจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรปะการังเทียมให้คงความสมบูรณ์ สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง