สำรวจประเมินสถานภาพและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 170

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 260 ตารางกิโลเมตร เพื่อประเมินชนิด จำนวนประชากร ภัยคุกคาม และตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ผลการสำรวจพบ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 1 ตัว ห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร และ วาฬบรูด้า (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 2 ตัว ห่างจากฝั่งประมาณ  5.5 กิโลเมตร  มีพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหาร ผลการตรวจสุขภาพพบว่า มีพฤติกรรมว่ายน้ำหากินตามปกติ พบที่ระดับความลึกน้ำ 11.2 เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด - ด่าง เท่ากับ 7.90 อุณหภูมิน้ำ 27.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 30.0 ppt.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง