สำรวจประชากรและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ชายฝั่ง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  • 18 มี.ค. 2566
  • 196

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ปฎิบัติงานสำรวจประชากรและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ชายฝั่ง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติงานพบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) โลมาอิรวดี จำนวน 1 ฝูง จากการประเมินด้วยสายตามีจำนวนประชากรประมาณ 10 ตัว พบอยู่บริเวณใกล้เกาะริกันและท่าเรือดอนสัก พฤติกรรมว่ายน้ำเดินทาง 2) โลมาหลังโหนก จากการประเมินด้วยภาพถ่ายPhoto ID สามารถจำแนกได้ประมาณ 14 ตัว อยู่รวมกันเป็นฝูง 2-7 ตัว จำนวน 3 ฝูง พบอยู่บริเวณชายฝั่งท่าเรือซีทราน ท่าเรือราชา ท่าเรือดอนสัก และเกาะริกัน พฤติกรรมภายในฝูงมีการหาอาหาร เลี้ยงดูลูก เล่นหยอกล้อ จากการตรวจสุขภาพ​โลมาหลังโหนก พบว่าสุขภาพของโลมาอยู่ในเกณฑ์​สมบูรณ์​ อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง​ 5 -​ 10 ครั้ง​/ 5 นาที​ โดยพบว่าลูกแรกเกิดจะมีอัตราการหายใจเร็วกว่าตัวเต็มวัย​ พบบาดแผลที่เกิดจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูง​ โดยเฉพาะลูกแรกเกิด​ที่พบแผลสดบริเวณช่องท้อง​ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการพยุงเพื่อขึ้นหายใจจากโลมาตัวอื่น​ ระหว่างการสำรวจพบขยะโดยเฉพาะบริเวณปากคลองดอนสัก​ ซึ่งอาจรบกวนโลมาได้​ นอกจากนี้ยังพบการวางอวนอยู่ใกล้แนวชายฝั่งบริเวณที่โลมาหากิน​ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเครื่องมือประมง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง