พบซากโลมาหลังโหนกลอยในทะเล เกาะสุกร จ.ตรัง
  • 23 มี.ค. 2566
  • 245

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายสุเวทย์ เกตุแก้ว เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เรื่องนายอดุลย์ ภูนลท์ ชาวประมงพื้นบ้าน พบซากโลมาลอยในทะเลบริเวณระหว่างเกาะจับปี่ใหญ่กับเกาะจับปี่เล็ก จ.ตรัง ตรวจสอบซากเบื้องต้น ทราบว่าเป็นซากโลมาหลังโหนก ( _Sousa chinensis_ ) เพศผู้ ช่วงวัยเจริญพันธุ์ ความยาววัดแนบ 200 ซม. สภาพซากสด ความสมบูรณ์ของร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ (BCS =4/5) ลักษณะภายนอก พบบาดแผลจากพฤติกรรมฝูงบริเวณหัวและครีบหลัง ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์ ไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ประสานกับผู้แจ้งเหตุในการนำซากโลมาเข้าฝั่ง และทำการขนย้ายซากโลมาตัวดังกล่าวมายัง ศูนย์วิจัยฯ จ.ตรัง เพื่อทำการรักษาสภาพซากและทำการชันสูตรในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง