จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและขยะตกค้าง จ.ระนอง
  • 23 มี.ค. 2566
  • 148

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชุมชนชายฝั่ง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) และขยะตกค้าง บริเวณคลองกะเปอร์ ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ได้ขยะรวม 55 กก. และนำขยะขึ้นฝั่ง มาทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็น โฟม ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อปฟี่ มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) ของใช้ประจำวัน และกล่องนม ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและโฟมลงในทะเลแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำและในทะเล เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งเป็นบ่อเกิดของน้ำเสียและมลพิษเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม