ทดลองฟื้นฟูปะการังเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินใต้ทะเล จ.ชลบุรี
  • 23 มี.ค. 2566
  • 194

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เกาะล้านและเกาะสาก จ.ชลบุรี ดำเนินการทดลองฟื้นฟูปะการังโดยย้ายโขดปะการังที่ผู้ประกอบนำไปกองรวมกันเพื่อเปิดพื้นที่เป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินใต้ทะเล และปะการังได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ซึ่งในวันนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายปะการังที่กองทับซ้อนกัน ทั้งที่อยู่ด้านบนและด้านล่างไปจัดวางกระจายบนพื้นทรายและพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงเพื่อให้เป็นฐานสำหรับลงเกาะของตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ โดยวิธีการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล โดยมีนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดทรัพยากรทางทะเลไปให้คำแนะนำ ทั้งนี้หลังจากนี้จะดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูโดยระดมนักดำน้ำอาสาสมัครและผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมดำเนินการย้ายก้อนปะการังทั้งหมด 10 แปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง