จัดกิจกรรม โครงการปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดโลกร้อน จ.ระยอง
  • 23 มี.ค. 2566
  • 220

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการการ ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดโลกร้อน จ.ระยอง เนื่องในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม 2566 โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน บริเวณบ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ 25 ไร่ โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนประมาณ 350 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง