ลูกเต่ากระฟักไข่ พื้นที่หาดสะพลี จ.ชุมพร
  • 24 มี.ค. 2566
  • 253

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับการประสานเรื่องหลุมไข่เต่าได้เกิดการยุบตัวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งแสดงว่าลูกเต่าได้ฟักออกมาแล้ว โดยหลุมไข่ดังกล่าวเป็นหลุมของเต่ากระที่วางไข่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 พื้นที่หาดสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 171 ฟอง และได้ทำการย้ายรังเนื่องจากบริเวณรังเดิมน้ำทะเลท่วมถึง จากการตรวจสอบพบลูกเต่าฟักจำนวน 148 ตัว อัตราการฟักคิดเป็นร้อยละ 86.5 สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายและเก็บตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลทางพันธุกรรม ผลการตรวจร่างกายพบว่าลูกเต่ามีสภาพแข็งแรง ตอบสนองได้ดี จึงพิจารณาปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ 146 ตัว โดยได้มีการปล่อยลูกเต่าร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และได้นำลูกเต่าที่อ่อนแอ 2 ตัว กลับมาดูแลก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง