ชันสูตรซากโลมาหลังโหนกเกยตื้นทะเลตรัง
  • 24 มี.ค. 2566
  • 136

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ทำการชันสูตรซากโลมาหลังโหนกเกยตื้น ซึ่งได้รับแจ้งจากนายสุเวทย์ เกตุแก้ว เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เรื่องพบซากโลมาลอยกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะจับปี่ใหญ่กับเกาะจับปี่เล็ก จากการตรวจสอบซากเบื้องต้นพบว่าเป็นซากโลมาหลังโหนก ( _Sousa chinensis_ ) เพศผู้ ช่วงวัยเจริญพันธุ์ ความยาววัดแนบ 200 ซม. สภาพซากสด ความสมบูรณ์ของร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ (BCS = 4/5) ลักษณะภายนอก พบบาดแผลจากพฤติกรรมฝูงบริเวณหัวและครีบหลัง ไม่พบบาดแผลจากการถูกเครื่องมือประมง เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายในพบว่ากล้ามเนื้อไม่มีรอยช้ำ หัวใจมีเลือดคั่ง ปอดพบลักษณะก้อนขาวแน่นขนาดประมาณ 0.5 ซม. กระจายทั่วเนื้อเยื่อปอด สีปอดไม่สม่ำเสมอ ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ ส่วนของทางเดินอาหารพบเศษปลาและก้างปลาภายในกระเพาะอาหาร ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ผนังลำไส้เล็กพบจุดเลือดออกและเป็นแผลหลุม บ่งบอกถึงการอักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน สรุปสาเหตุการตายเนื่องจากป่วยตามธรรมชาติ จากภาวะปอดอักเสบและติดเชื้อภายในทางเดินอาหาร ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง