สกัดแยกปะการังสีเหลือง พื้นที่เกาะจวง จ.ชลบุรี
  • 24 มี.ค. 2566
  • 319

วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ทัพเรือภาคที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพาและอาสาสมัครนักดำน้ำ ทำการสกัดแยกปะการังส่วนที่เป็นโรคสีเหลืองออก  เพื่อช่วยปะการังที่ติดโรคไม่ให้ตายทั้งโคโลนี โดยดำเนินการในพื้นที่เกาะจวง และแหลมแสมสาร จ.ชลบุรี ที่ซึ่งปริมาณของปะการังที่เป็นโรคยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด ทั้งนี้ จะทำการเก็บข้อมูลและติดตามผลในระยะยาวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง