พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก พื้นที่ จ.กระบี่
  • 24 มี.ค. 2566
  • 237

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณบ้านคลองแรด หมู่ที่ 5 (ซอยเกาะเคียน) ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ผลการตรวจสอบปรากฎ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก 1 แปลง เนื้อที่ 14 ตรว. มีรถ 6 ล้อบรรทุกดิน กำลังเทดินถมป่าชายเลนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบรถ 6 ล้อ ทะเบียน 81-1536 กระบี่ พบคนขับรถชื่อ นายปรเมศวร์ แอนิ่ม อายุ 24 ปี คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกและนำตัวผู้กระทำผิดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้นายดวง  เด่นยุกต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) เป็นผู้นำเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามคดี 230/66 ยึดทรัพย์ 129/66 ปจว.ข้อ 3 เวลา 22.25 น. ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง