ตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์นอกฝั่ง
  • 24 มี.ค. 2566
  • 225

วันที่ 14-23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกปฏิบัติงานภาคสนามในทะเล โดยเรือสำรวจวิจัยจักรทอง ทองใหญ่ เพื่อตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์นอกฝั่ง พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในแนวปะการังเพื่อติดตามความเป็นกรดของน้ำทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน โดยได้รับการสนับสนุนพร้อมร่วมปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล พร้อมทั้งตรวจวัดกระแสน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามแนวชายฝั่งในพื้นที่ จ.ระนอง และ จ.พังงา ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ (Transboundary: Ecosystem connectivity)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง