ปลูกป่าชายเลน จ.ระนอง
  • 24 มี.ค. 2566
  • 135

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน จ.ระนอง ประจำปี พ.ศ. 2566  บริเวณท้องที่บ้านเขาสังข์ หมูที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเนื้อที่ 45 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 13,500 กล้า โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วม มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ท้องที่จังหวัดระนอง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม