ปลูกป่าชายเลน จ.ระนอง
  • 24 มี.ค. 2566
  • 271

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลน จ.ระนอง ประจำปี พ.ศ. 2566  บริเวณท้องที่บ้านเขาสังข์ หมูที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเนื้อที่ 45 ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 13,500 กล้า โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วม มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ท้องที่จังหวัดระนอง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง