ตรวจสอบจุดรับซื้อแมงกะพรุนในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล
  • 24 มี.ค. 2566
  • 365

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ตรวจสอบจุดรับซื้อแมงกะพรุนในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการปล่อยน้ำเสียจากการหมักดองแมงกะพรุนลงแม่น้ำโดยตรง ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติ และสัตว์น้ำในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงใว้ ในบริเวณใกล้เคียง ภายหลังจากการพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ ทราบว่าวิธีการของผู้ประกอบการจะใช้เกลือ สารส้มและโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) เพื่อใช้ดองเค็ม แมงกะพรุนหนังแมงกะพรุนลอดช่อง ส่งขายให้พ่อค้าจากประเทศจีนที่มารับซื้อ โดยได้มีการปรับปรุงวิธีการ และจัดการพักน้ำที่หมักดองแมงกะพรุน บำบัดในบ่อกุ้งร้างก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว ทั้งนี้ได้ประสานผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากจุดรับซื้ออื่นๆ ในพื้นที่ จ.สตูล เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง