จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ จ.สงขลา
  • 24 มี.ค. 2566
  • 196

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และโรงแรม เดอะไพน์ สงขลา จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บริเวณ แหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยภายในกิจกรรมมีการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 5 ล้านตัว และมีการจัดเก็บขยะพร้อมทำการคัดแยกขยะ ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะได้ จำนวน 355 กก. ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป เช่น เศษโฟม รองเท้า ทุ่นลอย แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง