สำรวจสถานภาพแนวปะการัง เกาะกูด จ.ตราด
  • 25 มี.ค. 2566
  • 226

วันที่ 20-24 มีนาคม  พ.ศ. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหมู่เกาะกูด จ.ตราด จำนวน 6 สถานี ได้แก่ อ่าวพร้าว อ่าวกล้วย อ่าวง่ามโข่ อ่าวสัปปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก และเกาะไม้ซี้เล็ก ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหาย มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น พบลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีปะการังมีชีวิต จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู (Trematodiasis) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal Bleaching and Non Focal Bleaching) ปลาที่พบจำนวนความชุกชุมโดดเด่นในพื้นที่ คือ ปลาสลิดหินเทาหางพริ้ว (Neopomacentrus filamentosus) และปลานกขุนทองเขียวพระอินทร์ (Thalassoma lunare) และยังไม่พบสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ในบริเวณหมู่เกาะกูด 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง