สำรวจสถานภาพปะการัง เกาะหนูเกาะแมว จ.สงขลา
  • 25 มี.ค. 2566
  • 305

วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำตื้น เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว พบเพียงตะกอนปกคลุมบนแนวปะการัง เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นลมมรสุม และจากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 22 มีนาคม 2566 พบค่าอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 28.41 °C และน้ำทะเลเริ่มมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน  แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง