วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่1 (ระยอง) ลงพื้นที่ชายหาดตากวน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง กรณีได้รับแจ้งจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ เรื่อง พบคราบน้ำมันเกยชายหาด จากการตรวจสอบพบวัตถุคล้ายก้อนน้ำมันหรือยางมะตอยจำนวนมาก ไม่มีกลิ่น ขนาดระหว่าง 2 - 6 เซนติเมตร เกยตื้นโดยรอบชายหาด ความยาวประมาณ 500 เมตร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการเก็บตัวอย่างวัตถุคล้ายก้อนน้ำมันดังกล่าว และน้ำทะเลบริเวณใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง