เต่ามะเฟืองรังที่ 8 ฟักไข่
  • 27 มี.ค. 2566
  • 218

วันที่ 26 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง รังที่ 8 หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 18:29 น. เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกับประสานขั้นตอนการปฏิบัติกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จนถึงเวลา 01:27 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2566 ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยขึ้นปากหลุมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เก็บลูกเต่าไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย และรอสักครู่ไม่มีลูกเต่าขึ้นมา จึงเริ่มทำการเปิดปากหลุม และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 59 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 4 ตัว ไข่เต่ามะเฟืองไม่มีน้ำเชื้อ จำนวน 10 ฟอง และไข่ลม จำนวน 10 ฟอง (รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83 ฟอง)  คิดเป็นอัตราการฟัก 86%  อัตราการรอดตาย 93% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 8 เป็นรังที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566  นับเป็นวันที่  57 วัน หลังจากที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ สรุป ศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองชายหาดบางขวัญ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา แม่อัลฟ่าได้ขึ้นมาวางไข่ จำนวน 8 รัง จำนวนลูกเต่ามะเฟืองรวมทั้งสิ้น 632 ตัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง