ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.ปัตตานี
  • 25 มี.ค. 2566
  • 254

วันที่ 20-23 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 ในพื้นที่ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี จำนวนจัดวาง 870 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 18 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน ไบรโอซัว ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลาสินสมุทร กลุ่มปลากะพง กลุ่มปลากะรัง  เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง