ร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
  • 25 มี.ค. 2566
  • 260

วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมงานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต หมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  มีผู้เข้าร่วมงาน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง