ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณ จ.ชุมพร และเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี
  • 25 มี.ค. 2566
  • 348

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ฯ ศวทก. ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล  บริเวณ เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา  และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร  และเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ดังนี้ ความลึก 3.8 - 8.4 เมตร อุณหภูมิ 28.5 - 29.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28.0 - 30.0 ppt. ความเป็นกรดด่าง 8.14 - 8.28 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.48 - 6.35 mg/l

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง