ประเมินสถานภาพของหญ้าทะเล จ.กระบี่
  • 26 มี.ค. 2566
  • 226

วันที่ 21-25 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจ ประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check พร้อมสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวน้ำเมา จ.กระบี่ ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 243 ไร่ พบหญ้าทะเลรวม 8 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้าทะเลชนิดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย และหญ้าคาทะเล สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี นอกจากนี้ยังพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนกระจายทั่วบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้าใบมะกรูดหนาแน่น สัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล คือ ดาวทะเลชนิด Protoreaster nodosus ดาวทราย (Astropecten bengalensis) หอยชักตีน (Strombus canarium) กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) ปลาหมูสีแก้มแดง (Lethrinus lentjan) และปลาวัวหางพัด (Monacanthus chinensis) คุณภาพน้ำ ความลึก 0.1 - 5 เมตร อุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 พีพีที ความเป็นกรด - ด่าง 7.8-8.2 ขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงและขวดพลาสติก ขวดแก้ว และเศษอวน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง