ร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเกาะเกล็ดแก้ว
  • 26 มี.ค. 2566
  • 366

วันที่ 25 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้น้ำเกาะเกล็ดแก้ว โดยมี น.อ.จิระวัฒน์  อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รร.ชุมพลทหารเรือ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รร.พลูตาหลวงวิทยา ชมรมดำน้ำแสมสาร และ รร.ชุมชนพบพระ จ.ตาก เป็นต้น รวมจำนวน 100 คน  ณ รร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูปะการัง รวมทั้งมีกิจกรรมการเก็บขยะรอบเกาะเกล็ดแก้ว และ ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลเกาะเกล็ดแก้วอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ลดผล กระทบของขยะทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลมีสภาพดีขึ้น อีกทั้งยัง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง