ร่วมโครงการขยะแลกไข่ บ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม
  • 28 มี.ค. 2566
  • 186

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด บ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ที่เข้าร่วมโครงการขยะแลกไข่ บ้านฉู่ฉี่ มีความรักษ์โลก ตามมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักวิชาการ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ได้จัดเก็บขยะทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 656 กก. ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) ขยะอื่นๆ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ ให้เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง เพื่อนำขยะทะเล ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง