ร่วมพิธีเปิดโครงการฐานลงเกาะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
  • 29 มี.ค. 2566
  • 242

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฐานลงเกาะลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ทั้งหมด 300 ชุด จัดโดยฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าระบบส่ง  เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำรวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัยพากรสัตว์น้ำตารมแนวชายฝั่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ.กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการเครือข่าย กลุ่มทรัพยากรใต้น้ำ ชุมชน ปากคลอง และชุมชนในท้องที่ และมีนายอำเภอบางสะพานน้อย  ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอบางสะพานน้อย  ประธานกลุ่มรักษ์ทรัพยากรใต้น้ำชุมชนปากคลอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พื้นที่ เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง