พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี จ.ภูเก็ต
  • 30 มี.ค. 2566
  • 319

วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างสาหร่าย และตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดกมลา เนื่องจากเกิดการสะพรั่งของสาหร่ายทะเล และเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เป็นสีเขียวเข้ม บริเวณหาดป่าตอง เบื้องต้นพบการสะพรั่งของสาหร่ายสีแดง สกุล Spyridia sp และแพลงก์ตอนที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม สกุล Chaetoceros spp. และไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์และบริเวณใกล้เคียง ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง