สำรวจข้อมูลเส้นเฝ้าระวังแนวชายฝั่ง จ.ภูเก็ต
  • 30 มี.ค. 2566
  • 214

วันที่ 29 มีนาคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณหาดอ่าวยน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจข้อมูลเส้นเฝ้าระวังแนวชายฝั่ง (Coastline) และโครงสร้างริมชายฝั่งด้วยเครื่องมือ Handheld RTK GNSS โดยการสำรวจครั้งนี้มีระยะทางตามแนวชายฝั่ง ประมาณ 1.23 กิโลเมตร​ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าพื้นที่หาดอ่าวยน ส่วนใหญ่มีโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง ประเภทตั้งตรง ระยะทางประมาณ 0.87 กิโลเมตร และมีพื้นที่ที่ไม่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 0.36 กิโลเมตร การใช้ประโยชน์พื้นที่หลังแนวชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ฟาร์มหอยมุก และถนนเลียบชายฝั่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งและการประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง