ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จ.กระบี่
  • 30 มี.ค. 2566
  • 142

วันที่ 29 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนใน พื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณมัสยิดนาไท หมู่ที่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อรักษาความสะอาดและขับเคลื่อนนโบยาย กระบี่สะอาด ตามหลักการ3 ช: ใช้น้ำ นำกลับมาใหม่ และหลักการ ประชารัฐ และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร เพื่อขับเคลื่อนงามตามโครงการปลอดโฟมปลอด พลาสติก ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง