จัดโครงการ สิงห์อาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
  • 31 มี.ค. 2566
  • 203

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง ร่วมจัด โครงการ สิงห์อาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยร่วมกันปลูกหญ้าคาทะเล จำนวน 2,000 ต้น ปล่อยพันธุ์แม่ปูม้า 100 ตัว ลูกปู 100,000ตัว และปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มปริมาณความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ เกาะเสร็จ  ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง