รอง อทช. ติดตามภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ จ.พังงา
  • 31 มี.ค. 2566
  • 231

วันที่ 30 มีนาคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการติดตามภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.พังงา โดยมีพลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ณ บริเวณเกาะหูยง (เกาะหนึ่ง) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
จากนั้น รองอทช. นำทีมดำน้ำตรวจติดตามทรัพยากรปะการัง บริเวณ เกาะหูยง ตลอดจนสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล และติดตามโครงการวิจัยการกลับมาวางไข่ของเต่าทะเล นอกจากนี้ กรม ทช. ได้ร่วมสนับสนุนด้านนิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมถึงกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล ในโครงการนำคณะฑูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม 2566) โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะฑูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง