สำรวจเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จ.ชลบุรี
  • 31 มี.ค. 2566
  • 244

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณหมู่เกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะครก เกาะสาก และหมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี จำนวน 38 สถานี ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2566 ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นพบอุณหภูมิระหว่าง 29.2–30.7 °C ความเค็ม 30.3–31.3 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.11-8.35 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.28–6.38 mg/L สำหรับปริมาณสารอาหาร และปริมาณคลอโรฟิลล์ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง