ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล เกาะแสมสาร
  • 1 เม.ย. 2566
  • 178

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะล้านและแหลมแสมสาร จ.ชลบุรี พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ปะการังยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่พบปะการังฟอกขาวตลอดแนวความลึก โดยได้รับการสนับสนุนเรือจากเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการทดลองย้ายปลูกเพื่อศึกษาการปรับตัวของปะการังต่อการเกิดฟอกขาว โดยทำการย้ายปลูกปะการังจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันมาเพื่อเปรียบเทียบระดับความทนทานต่อการฟอกขาวเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง