พบโลมาในทะเลสมุทรสาคร
  • 7 เม.ย. 2566
  • 567

วันที่ 6 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราคุ้มครองป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบุกรุกทำลายทรัพยากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขณะออกตรวจพบโลมา จำนวน 4 ตัว บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พิกัด N 13.28.37 E 100.22.28 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน เรื่องแนวทางการจัดการปัญหาขยะทะเล การเก็บขยะแบบมีส่วนร่วม ขอความร่วมมือให้ลด ละ เลิกใช้ นำขยะไปทิ้งบนฝั่ง เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเรือประมงเป็นอย่างดี ผลการปฏบัติงาน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง