สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จ.สุราษฎร์ธานี
  • 7 เม.ย. 2566
  • 581

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง โดยการสนับสนุนของท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect และวิธีการสำรวจทางเรือโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร Mr.Eduardo Angelo Loigorri ณ บริเวณชายฝั่ง อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจเบื้องต้นพบพะยูน 3 ตัว (พะยูนคู่แม่-ลูก จำนวน 1 คู่) พบพฤติกรรมหากินในแนวหญ้าทะเล พื้นที่ชายฝั่ง อ.ท่าชนะ และพื้นที่อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis ) ประมาณ 20 ตัว (คู่แม่-ลูก จำนวน 3 คู่)พบพฤติกรรมว่ายน้ำรวมฝูงเดินทาง โดยสำรวจพบฝูงโลมาบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง อ.ไชยา และบริเวณปากแม่น้ำตาปี ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และเต่าทะเลมากกว่า 10 ตัว พบตลอดแนวชายฝั่ง อ.ท่าชนะ และ อ.ไชยา จากข้อมูลการสำรวจและภาพถ่ายที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำมาใช้ประเมินประชากรสัตว์ทะเลหายากและใช้ในการวางแผนสำรวจพื้นที่หากินของพะยูนด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) และการสำรวจโลมาทางเรือ ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง