ตรวจสอบหลุมไข่เต่ามะเฟือง หาดเกาะคอเขา
  • 8 เม.ย. 2566
  • 581

วันที่ 6 เมษายน 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ตรวจสอบรังไข่เต่ามะเฟือง ที่ชายหาดเกาะคอเขา ซึ่งพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นรังที่ไม่ได้ทำการย้ายไข่ และปล่อยให้ไข่เต่าได้ฟักเองตามธรรมชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตำบลเกาะคอเขา เฝ้าระวังและติดตาม นับถึงปัจจุบันเป็นวันที่ 65 ไม่ปรากฎว่าปากหลุมมีการยุบตัวหรือสัญญาณที่แสดงว่าลูกเต่ามะเฟืองจะขึ้นสู่ปากหลุม จึงได้ทำการขุดลงไปเพื่อตรวจสอบจนถึงรังไข่ พบว่าไข่เต่ามะเฟืองไม่มีการฟัก จึงได้ประสานและนำข้อมูลไข่เต่ามะเฟืองให้นายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ทำการตรวจสอบ และสันนิษฐานว่าเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม ตรวจนับได้จำนวน 37 ฟอง ไข่ลม 2 ฟอง จึงได้ทำการกลบหลุม และเก็บรวบรวมไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด ส่ง ศวอบ.ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง