ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล จ.ระยอง
  • 11 เม.ย. 2566
  • 84

วันที่ 10 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2566 บริเวณสถานีสำรวจสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 30.76 - 32.29 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.52 ±  0.28 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 30.45 - 31.98 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.10  ± 0.32 องศาเซลเซียส ทั้งนี้พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 30.5องศาเซลเซียส ในช่วงปลายมีนาคม จนถึงปัจจุบัน และทำการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณหาดหน้าบ้าน ต้นเลียบ และหางทราย ยังไม่พบการฟอกขาว ทั้งในแนวน้ำตื้นและในแนวน้ำลึก โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ประเมินแนวโน้มปะการังฟอกขาวในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 แสดงแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาวในเกณฑ์เฝ้าระวังในพื้นที่อ่าวไทยในเดือนมิถุนายน 2566  ทั้งนี้ จะทำการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง