เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • 12 เม.ย. 2566
  • 256

วันที่ 11 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก คุณกิตินันท์ ธรรมรักษา ชาวบ้านในพื้นที่ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณปากคลองคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ขนาดกระดองยาว 11 ซม. กว้าง 10.5 ซม. หนัก 100 กรัม ความสมบูรณ์ของร่างกายปกติ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี พบใบพายขาหลังมีลักษณะสั้นกว่าปกติและมีแผลที่สมานแล้ว จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมาทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษา และพักฟื้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง