ตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งการหมักดองแมงกะพรุน จ.สตูล
  • 12 เม.ย. 2566
  • 828

วันที่ 11 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดรับซื้อแมงกะพรุนในพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และรับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ว่าชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงปลาในกระชัง ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งบริเวณจุดรับซื้อแมงกะพรุน โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียจากการหมักดองแมงกะพรุน ลงแม่น้ำโดยตรง ไม่มีการบำบัดน้ำ หรือบ่อพักน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ให้มีการเจือจางน้ำก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ร่วมกำหนดมาตรการปล่อยน้ำทิ้ง หรือบ่อพักน้ำ และแก้ไขปัญหาขยะจากจุดรับซื้อแมงกะพรุนร่วมกัน  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และป้องกันผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสตูล ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง