ติดตามตรวจสอบ และสำรวจก้อนน้ำมัน บริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรี
  • 13 เม.ย. 2566
  • 179

วันที่ 12 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) รายงานผลการดำเนินงาน จาการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ และสำรวจก้อนน้ำมัน (Tar ball) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  บริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรีจำนวน 7 หาด ได้แก่ หาดจอมเทียน หาดบาลีฮาย (พัทยาใต้) หาดแหลมฉบัง หาดอ่าวอุดม หาดสวนสาธารณะเกาะลอย หาดบางพระ และหาดบางแสน ในแต่ละหาดได้ทำการเดินสำรวจที่ระยะทางยาว 100 เมตร โดยความกว้างจะวัดจากแนวน้ำทะเลลงต่ำสุด ไปยังแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด ผลการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมัน (Tar ball) บริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรีทั้ง 7 หาด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง