ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลชลบุรี
  • 18 เม.ย. 2566
  • 175

วันที่ 17 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รายงานผลการดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะล้านและแหลมแสมสาร จ.ชลบุรี  พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน แต่ปะการังยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่พบปะการังฟอกขาวตลอดแนวความลึกในทั้งสองพื้นที่สำรวจ รวมถึงยังไม่ได้รับการแจ้งข่าวปะการังฟอกขาวจากเครือข่ายนักดำน้ำ โดยในการปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนเรือจากเมืองพัทยา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง