ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลกรณีเรือเฟอร์รี่อับปาง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 19 เม.ย. 2566
  • 218

วันที่ 18 เมษายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหล จากกรณีเรือเฟอร์รี่ ราชา 10 ถูกคลื่นซัดจมตะแคงบริเวณหน้าท่าเรือราชาเฟอร์รี่ฯ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี นั้น ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง โดยในเบื้องต้นพบคราบน้ำมัน  ถูกล้อมรอบด้วยทุ่นกักน้ำมัน  รอการกำจัด ในพื้นที่เกิดเหตุ และได้ติดตามตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง อีก 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเกาะแรด ซึ่งไม่พบคราบน้ำมัน บริเวณหาดนางกำ ซึ่งมีการทำความสะอาดชายหาดแล้ว และ บริเวณอ่าวเตล็ด ซึ่งรอการทำความสะอาดชายหาด  จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น  พบว่าคุณภาพน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 31.8 - 32.4 องศา เซลเซียส ความเค็ม 31- 32 ppt ความเป็นกรดด่าง 8.12-8.15 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.87-5.12 mg/L จากนั้นได้เก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลี่ยมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง